ŠTUDIJA PRIMERA

Kako pospešiti planiranje za 500-krat?IZZIV

V proizvodnem podjetju so se zaradi nenehne rasti soočali z vedno zahtevnejšim planiranjem proizvodnje. Zanj so porabili ogromno časa, tudi zaradi ročnega usklajevanja delovnih nalogov in podatkov iz različnih programov.

Ob vsakodnevni komunikaciji z ostalimi oddelki, ki so zahtevali podatke o stanju delovnih nalogov, rokih in zalogah, je količina dela postala prevelika.

To je povečalo možnost dragih napak, vodilnim pa onemogočalo, da bi lahko hitro reagirali na spremembe trga.
REŠITEV

Ekipa podjetja RESULT je zanje razvil sistem Plansphere. 

Plansphere omogoča avtomatsko planiranje proizvodnje in avtomatsko preverjanje izvajanja ter zalog. Planerji več ne izgubljajo časa s pripravo plana, ampak sistem avtomatsko preveri vse možnosti in v pol minute izbere idealno za trenutno stanje strojev, surovin in naročil.

Planer lahko vsak trenutek preveri stanje in z enim samim klikom preoblikuje plan v primeru spremembe strategije ali nepredvidenega dogodka. REZULTAT

Končni rezultat je izjemen prihranek časa, ki se vsak mesec meri v tednih.

Napak ni, ker sistem ves čas preverja trenutno stanje. Plan je vsakokrat popolnoma prilagojen na strategijo in potrebe.

Vodilni, prodaja, nabava in proizvodnja imajo ves čas popoln pregled nad stanjem, kar omogoča skoraj hipno prilagajanje spremembam na trgu in velik prihranek sredstev in virov.

Vrata večji rasti so odprta. 
PLANSPHERE

Planirajte s svetlobno hitrostjo.  Vodjem in planerjem omogoča hitro planiranje proizvodnje

  Avtomatizira planiranje proizvodnje

  V kratkem času se prilagodi na spremenjene zahteve

  Nonstop sledi stanju surovin in zalog

  Upošteva vse procese v proizvodnji in omejitve planiranja

 Predvidi kopico varinart in predlaga idealnoPlansphere je v praksi preizkušena rešitev, primerna tudi za hitrorastoča podjetja s kompleksno proizvodnjo.

Z veseljem vam bomo predstavili, kje v Sloveniji si planerji pomagajo z avtomatskim planiranjem Plansphere, kako zanesljiva tehnologija podpira planiranje in koliko več lahko planerji in vodilni dosežejo pri enakih kapacitetah proizvodnje. Na skupnem srečanju lahko preverite, ali je primeren tudi za vašo proizvodnjo.KONTAKT


Ime in Priimek: (obvezen podatek)

Email: (obvezen podatek)

Vaša telefonska številka

Zadeva:

Vaše sporočilo: 

 

 

Marko Zadravec

Vodja programa Production Intelligence

Mob: +386 31 475 515
Email: marko.zadravec@result.si