Monthly Archives: January 2017


Podatkovna pismenost je BI trend 2017
25 Jan 2017

Podatkovna pismenost je BI trend 2017

Ključni trendi na področju poslovne inteligence in analitike v letu 2017 ostajajo vizualizacija, samopostrežna analitika in kakovost podatkov. Izrazit poudarek bo zato na samostojnem raziskovanju...

Preberi več ...